น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 15:54, 18 พฤศจิกายน 2557 โดย Nectec (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าน้ำมัน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าน้ำมัน

ตาม

ความหมายของสินค้าน้ำมันของกรมสรรพสามิต

ตาม

ประเภทสินค้าและคุณสมบัติของสินค้าน้ำมัน

การจัดประเภทของสินค้ารถยนต์ (Data Taxonomy) หมายถึง การจัดประเภทของสินค้ารถยนต์ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกและประโยชน์ในการนำไปใช้งาน

คุณสมบัติของข้อมูล (Data Property) หมายถึง เขตของข้อมูล (Data Field) ของสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลของสินค้าในมิติต่างๆ

ประเภทสินค้า