พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 14:22, 16 เมษายน 2563 โดย Nopash (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
พิกัดสรรพสามิต รายการ พิกัดศุลกากร
12.1 สารทำลายชั้นบรรยากาศประเภทอนุพันธ์ฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน
(1) คาร์บอนเตตระคลอไรด์
(2) ไตรคลอโรอีเทน
(3) ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน
(4) ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
(5) ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน
(6) ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน
(7) คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน
(8) โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
(9) โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน
(10) ไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน
(11) อื่น ๆ นอกจาก (1) ถึง (10)