ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถยนต์"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560)
(มิได้แสดง 28 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 4 คน)
แถว 1: แถว 1:
== พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ==
 
เข้าชมรายละเอียดของสินค้ารถยนต์ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 [[รถยนต์ (พรบ. พ.ศ.2560)|คลิกที่นี่]]
 
  
 
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ารถยนต์ ==
 
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ารถยนต์ ==
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ตอนที่ 5
+
[[File:800px-New_jazz.jpg|thumb|รถยนต์นั่ง]]
[[File:New jazz.jpg|thumb|รถยนต์นั่ง]]
+
[[File:REVO.jpg|thumb|รถยนต์กระบะ]]
 
[[File:2003-2005 Toyota Alphard Hybrid.jpg |thumb|รถยนต์โดยสาร]]
 
[[File:2003-2005 Toyota Alphard Hybrid.jpg |thumb|รถยนต์โดยสาร]]
[[File:800px-Ford F150 Single Cab.JPG|thumb|รถยนต์กระบะ]]
 
*'''รถยนต์''' หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น แต่ไม่รวมถึงรถที่เดินบนราง รถจักรยานยนต์มีพ่วงข้างไม่เกินหนึ่งล้อ และรถยนต์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบก
 
ษา
 
*'''รถยนต์นั่ง''' หมายความว่า รถเก๋งหรือรถยนต์ที่ออกแบบสำหรับเพื่อใช้นั่งเป็นปกติวิสัย และให้หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคาติดต่อเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร ด้านข้างและหรือด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมีที่นั่ง ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีที่นั่งเท่าใด
 
*'''รถยนต์โดยสาร''' หมายความว่า รถตู้หรือรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้ขนส่งคนโดยสารจำนวนมากรวม ทั้งรถยนต์ในลักษณะทำนองเดียวกัน
 
*'''รถยนต์กระบะ''' หมายความว่า รถยนต์ที่มีที่นั่งด้านหน้าตอนเดียวสำหรับคนขับและตอนหลังเป็นกระบะบรรทุกซึ่งเปิดโล่งจนถึงท้ายรถไม่มีหลังคา
 
  
ความหมายตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
+
[[File:car1.jpg|thumb|คุณลักษณะสินค้ารถยนต์]]
*'''รถ''' หมายความว่า ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบนซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และหมายความตลอดถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วยทั้งนี้ เว้นแต่รถไฟ
+
  
ความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
+
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 6 '''รถยนต์''' หมายความว่า
*'''รถยนต์''' หมายความว่า ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ตามปรกติมี 4 ล้อ มีหลายแบบหลายชนิดเรียกชื่อต่าง ๆ กันตามความมุ่งหมายที่ใช้เป็นต้น เช่น รถเก๋งรถบรรทุก รถโดยสาร หรือ รถที่มีล้อตั้งแต่ 3 ล้อ และเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นยกเว้นที่เดินบนราง
+
 
 +
 
 +
"รถยนต์" หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น แต่ไม่รวมถึงรถที่เดินบนราง รถจักรยานยนต์มีพ่วงข้างไม่เกินหนึ่งล้อ รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และรถยนต์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด<br>
 +
"รถยนต์นั่ง" หมายความว่า รถเก๋งหรือรถยนต์ที่ออกแบบสำหรับเพื่อใช้นั่งเป็นปกติวิสัย และให้หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคาติดต่อเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร ด้านข้างและหรือด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมีที่นั่ง ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีที่นั่งเท่าใด<br>
 +
"รถยนต์โดยสาร" หมายความว่า รถตู้หรือรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้ขนส่งคนโดยสารจำนวนมากรวม ทั้งรถยนต์ในลักษณะทำนองเดียวกัน<br>
 +
"รถยนต์กระบะ" หมายความว่า รถยนต์ที่มีที่นั่งตอนหลังเป็นกระบะบรรทุกซึ่งเปิดโล่งจนถึงท้ายรถไม่มีหลังคา<br>
 +
 
 +
==คุณลักษณะสินค้า==
  
==คุณลักษณะรถยนต์==
 
[[file:คุณลักษณะ.png|200px|thumb|right|คุณลักษณะรถยนต์]]
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! ลำดับที่
+
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ลำดับที่'''
! คุณลักษณะสินค้า
+
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ชื่อข้อมูลสินค้า'''
! ความหมาย
+
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ความหมาย'''
|-
+
|- valign="top"
| align="center" | 1
+
| 1||น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (กก.)||น้ำหนักของรถรวมกับปริมาณน้ำหนักของสิ่งของสูงสุดที่สามารถบรรทุกได้
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (กก.)
+
|- valign="top"
| น้ำหนักของรถรวมกับปริมาณน้ำหนักของสิ่งของสูงสุดที่สามารถบรรทุกได้
+
| 2||ขนาดความจุกระบอกสูบ ||ขนาดความจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์ของรถยนต์ มีหน่วยวัดเป็น ซี.ซี. (CC) หรือเรียกว่าปริมาตรกระบอกสูบ
|-
+
|- valign="top"
|  align="center" | 2
+
| 3||ประเภทของเครื่องยนต์||ประเภท หรือชนิดของเครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ เช่น เบนซิน ดีเซล เป็นต้น
| หมายเลขเครื่องยนต์
+
|- valign="top"
| หมายเลขเครื่องยนต์ของรถยนต์ ส่วนมากแสดงอยู่บริเวณด้านข้างของเครื่องยนต์
+
| 4||เครื่องหมายการค้าหลัก||สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครอง ตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2560
|-0
+
|- valign="top"
|  align="center" | 3
+
| 5||จำนวนที่นั่ง||จำนวนที่นั่งภายในรถยนต์ของผู้โดยสารรวมคนขับ
| ขนาดความจุกระบอกสูบ
+
|- valign="top"
| ขนาดความจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์ของรถยนต์ มีหน่วยวัดเป็น ซี.ซี. (CC) หรือเรียกว่าปริมาตรกระบอกสูบ
+
| 6||ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุหรือไม่ (ระบบ Active Safety)||ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
|-
+
|- valign="top"
|  align="center" | 4
+
| 7||ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์||ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ หน่วยเป็น กรัม/ กิโลเมตร
| ประเภทของเครื่องยนต์
+
|- valign="top"
| ประเภท หรือชนิดของเครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ เช่น เบนซิน ดีเซล เป็นต้น
+
| 8||ดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือไม่||กรณีดัดแปลงรถยนต์โดยไม่ใช่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม คุณสมบัติจะเป็น “ไม่” หากดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรม คุณสมบัติจะเป็น “ใช่”
|-
+
|- valign="top"
|  align="center" | 5
+
| 9||การปล่อยฝุ่นละออง (PM)||ปริมาณการปล่อยฝุ่นละออง (PM) หน่วยเป็นกรัม/กิโลเมตร
| เครื่องหมายการค้าหลัก
+
|- valign="top"
| สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครอง ตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
+
| 10||ราคาขายปลีกแนะนำ||ตามร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต “ราคาขายปลีกแนะนำ” หมายความว่า ราคาขายปลีกแนะนำที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า กำหนดให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายโดยสุจริตและเปิดเผยในตลาดปกติ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ที่องค์กรของรัฐบาลเสียแทนผู้ขายสินค้าตามประมวลรัษฎากร และภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|-
+
|- valign="top"
|  align="center" | 6
+
| 11||ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 หรือไม่||ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20  
| แรงม้า
+
|- valign="top"
| แรงที่เครื่องยนต์ทำได้สูงสุดที่รอบสูงสุด
+
| 12||เป็นรถยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อนำไปวิจัย  พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะที่ไม่เคยมีการจำหน่ายในท้องตลาดหรือไม่||เป็นรถยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อนำไปวิจัย  พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะที่ไม่เคยมีการจำหน่ายในท้องตลาด และไม่เคยได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต
|-
+
|- valign="top"
| align="center" | 7
+
| 13||สินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่||ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่
| หมายเลขตัวถัง
+
|- valign="top"
| หมายเลขประจำตัวถังของรถยนต์ หมายเลขตัวถังของรถยนต์ส่วนมากสามารถดูได้บริเวณใต้พรมฝั่งคนขับ
+
|-
+
|  align="center" | 8
+
| จำนวนที่นั่ง
+
| จำนวนที่นั่งภายในรถยนต์ของผู้โดยสารรวมคนขับ
+
|-
+
|  align="center" | 9
+
| ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุหรือไม่ (ระบบ Active Safety)
+
| ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
|-
+
|  align="center" | 10
+
| ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
+
| ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ หน่วยเป็น กรัม/ กิโลเมตร
+
|-
+
|  align="center" | 11
+
| ดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือไม่
+
| กรณีดัดแปลงรถยนต์โดยไม่ใช่
+
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม คุณสมบัติจะเป็น “ไม่” หากดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรม คุณสมบัติจะเป็น “ใช่”
+
|-
+
|  align="center" | 12
+
| รุ่น
+
| รุ่นโมเดลรถยนต์ของบริษัทผู้ผลิต
+
|-
+
align="center" | 13
+
| ร้อยละของปริมาณเชื้อเพลิงประเภทเอทานอลที่ใช้
+
| ปริมาณเอทานอลของน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงประเภท E20
+
มีร้อยละปริมาณเชื้อเพลิงประเภทเอทานอล 20 เบนซินร้อยละ 80
+
|-
+
|  align="center" | 14
+
| เครื่องหมายการค้ารอง
+
| สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
+
|-
+
|  align="center" | 15
+
| ราคาขายปลีกแนะนำ
+
| ราคาขายปลีกแนะนำที่ผู้ประกอบ
+
อุตสาหกรรมผู้นำเข้า กำหนดให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายโดยสุจริตและเปิดเผยในตลาดปกติ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ที่องค์กรของรัฐบาลเสียแทนผู้ขายสินค้าตามประมวลรัษฎากร และภาษีของ
+
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
+
|-
+
|  align="center" | 16
+
| สี
+
| สีของรถยนต์
+
 
|}
 
|}
  
==กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง==
+
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
+
 
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C007/%C007-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
+
===พระราชบัญญัติ===
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BE08/%BE08-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/list-legal.pdf ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 461) ]
* [http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%C007&lawPath=%C007-2E-2556-A0040 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 109) ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556]
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273088.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560. 2560, 20 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก. หน้า 1-47 (เลขอ้างอิง 462) ]
* [[media:20140107(1).pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนำรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์ (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะมาผลิตหรือนำรถยนต์กระบะมาดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่ง ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557]]  
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95_EN.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) (เลขอ้างอิง 464) ]
* [[media:20140107(2).pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจำนวนของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดบสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาล ของส่วนราชการ โรงพยาบาล หรือองค์การสาธารณกุศล ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557]]
+
===กฎกระทรวง===
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c007/%c007-2e-2557-a0204.pdf ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 127) ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ]
+
 
* [http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mdux/~edisp/webportal16200051512.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557]
+
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/32.PDF กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 10)]
* [http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mdux/~edisp/webportal16200051515.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle : PPV) ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557]
+
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/52.PDF กฎกระทรวง การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 15)]
* [http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mdux/~edisp/webportal16200051517.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์ที่มีกระบะ (Double Cab) ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 7มกราคม พ.ศ. 2557]
+
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 17)]
* [http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mdux/~edisp/webportal16200051516.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์ที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 7 มกราคม พ.. 2557]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 29)]
* [http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mdux/~edisp/webportal16200051511.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนำรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะมาผลิตหรือนำรถยนต์กระบะมาดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่ง ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557]
+
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97_5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2562.pdf กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562. 2562, 5 เมษายน.ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 42 ก. หน้า 1-7 (เลขอ้างอิง 282)]
* [http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mdux/~edisp/webportal16200051519.pdf ประกาศสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจำนวนของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คนที่ใช้เป็นรถพยาบาล ของส่วนราชการ โรงพยาบาล หรือองค์การสาธารณกุศล ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 7 มกราคม พ.. 2557]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/7.PDF กฎกระทรวง การพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 4)]
* [http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mdux/~edisp/webportal16200051521.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 7 มกราคม พ.. 2557]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/40.PDF กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 11)]
* [http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mdux/~edisp/webportal16200051520.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 7 มกราคม พ.. 2557]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/11.PDF กฎกระทรวง การอนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย พ.ศ. 2560. 2560, 16 กันยายน. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 95 ก. หน้า 11-13 (เลขอ้างอิง 5)]
* [http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mdux/~edisp/webportal16200051518.pdf ประกาศสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557]
+
 
* [http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mdux/~edisp/webportal16200051514.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557]
+
===ประกาศกระทรวงการคลัง===
* [http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mdux/~edisp/webportal16200051513.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 32) ]
* [[media:20151223(1).pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558]]
+
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/019/4.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกําหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา 23  (เลขอ้างอิง 252) ]
* [[media:20151223(2).pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558]]
+
 
* [[media:20151223(3).pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ทีกระบะ (Double Cab) ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558]]
+
===ประกาศกรมสรรพสามิต===
* [[media:20151223(4).pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle : PPV) ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558]]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/img-200508121056.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต กรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปิดทำการชั่วคราว (เลขอ้างอิง 502)]
* [[media:20151223(5).pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.. 2558]]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200508164203.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 13) (เลขอ้างอิง 504)]
* [[media:20151223(6).pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558]]
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293306.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle: PPV) (เลขอ้างอิง 84)]
* [[media:20151223(7).pdf|ประกาศสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558]]
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293314.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle: PPV) และรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) (เลขอ้างอิง 85)]
* [[media:20151223(8).pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558]]
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297919.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ (เลขอ้างอิง 93)]
* [[media:20151223(9).pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558]]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ (ฉบับที่2)(เลขอ้างอิง 342)]
* [[media:20151223(10).pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558]]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/DC.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) ประกาศใช้ วันที่ 6 เมษายน 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2562 เป็นต้นไป (เลขอ้างอิง 288)]
* [[media:20151225.pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) และเรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558]]
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293221.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร (เลขอ้างอิง 133)]
* [[media:20160421(1).pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไปฟ้า (Hybrid Electric) ที่ได้รับการลดอัตราภาษี ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559]]
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293305.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (Space Cab) (เลขอ้างอิง 77)]
* [[media:20160421(2).pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559]]
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293303.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (No Cab) (เลขอ้างอิง 76)]
* [[media:20160421(3).pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559]]
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290594.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) ประกาศใช้ วันที่ 16 กันยายน 2560 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป (เลขอ้างอิง 75)]
* [[media:20160421(4).pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle : PPV) ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559]]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/SC.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (Space Cab) (เลขอ้างอิง 287)]
* [[media:20160421(5).pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab) ที่ได้รับการลดอัตราภาษี ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559]]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/NC.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (No Cab) (เลขอ้างอิง 286)]
* [[media:20160421(6).pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559]]
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293301.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) (เลขอ้างอิง 83)]
* [[media:20160421(7).pdf|ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559]]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/10_EPV.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) (เลขอ้างอิง 284)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzew/~edisp/uatucm310953.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า  (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) (เลขอ้างอิง 179)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzew/~edisp/uatucm310954.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่ง ไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 178)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290575.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการชำระภาษีรถยนต์ที่นำไปแสดงหรือเก็บไว้ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น พร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (เลขอ้างอิง 95)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298049.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำรถยนต์ที่อยู่ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายออกไปจากสถานการณ์แสดงรถยนต์เพื่อขาย เพื่อประโยชน์ในการทดลอง เป็นการชั่วคราวสำหรับการจำหน่าย (เลขอ้างอิง 94)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290581.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาล (เลขอ้างอิง 89)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293300.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทน (เลขอ้างอิง 92)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293312.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่ง (เลขอ้างอิง 91)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298050.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน  (เลขอ้างอิง 90)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297917.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (เลขอ้างอิง 88)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk0/~edisp/uatucm294138.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาล (เลขอ้างอิง 142)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297600.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการชำระภาษีกรณีดัดแปลงรถยนต์ (เลขอ้างอิง 80)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296519.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงรถยนต์และค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรา 29 วรรคสอง (เลขอ้างอิง 78)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297602.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขและระยะเวลาในการนำรถยนต์ออกไปจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ (เลขอ้างอิง 87)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293310.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ (เลขอ้างอิง 86)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290590.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนำรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะมาผลิตหรือนำรถยนต์กระบะมาดัดแปลงมาจากรถยนต์นั่ง (เลขอ้างอิง 79)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293304.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) (เลขอ้างอิง 74)]
 +
 
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk5/~edisp/uatucm299448.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 82)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293309.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) (เลขอ้างอิง 134)]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/As.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) (เลขอ้างอิง 283)]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/PPV.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick - up Passenger Vehicle: PPV) และรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) (เลขอ้างอิง 289)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298971.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 112)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza5/~edisp/uatucm309818.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 177)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmx/~edisp/uatucm331759.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 190)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298860.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 107)]
 +
* [[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290564.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (เลขอ้างอิง 108)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293316.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (เลขอ้างอิง 140)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301314.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการนำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในสถานที่อื่นใดตามมาตรา 26(1) หรือการนำสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดกลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม หรือจากคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดอีกแห่งหนึ่งไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดตามมาตรา 26 (2) หรือการนำสินค้าไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน กรณีเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเลิกกิจการตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) และการนำสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากรส่งกลับคืนโรงอุตสาหกรรมหรือสถานที่อื่นใดตามมาตรา 103 วรรคสอง (เลขอ้างอิง 153)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzaz/~edisp/uatucm303533.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาของสินค้าการพิจารณาราคาฐานนิยม และสถานที่ขายสินค้า (เลขอ้างอิง 173)]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7_%E0%B8%89_2.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 243)]
  
== พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์ (พรบ. พ.ศ.2527) ==
+
== พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์ ==
{| class="wikitable"  
+
 
! style="width: 10%;"| ประเภทที่
+
{| class="wikitable"
! รายการ
+
! rowspan=3 style="width: 6%;"| ประเภทที่
! อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ
+
! rowspan=3 style="width: 49%;"|รายการ
! ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
+
! colspan=3 style="width: 31%;"| อัตราภาษี
 
|-
 
|-
|
+
! rowspan=2 style="width: 15%;"|ตามมูลค่าร้อยละ
| ตอนที่ 5 รถยนต์
+
! colspan=2 style="width: 16%;"|ตามปริมาณ
|
+
|
+
 
|-
 
|-
| 05.01
+
! style="width: 8%;"|หน่วย
| รถยนต์นั่ง
+
! style="width: 8%;"|หน่วยละ (บาท)
|
+
|  
+
 
|-
 
|-
| 05.01 (1)
+
| 06.01
| (1) รถยนต์นั่ง
+
|| รถยนต์นั่ง||||||
 +
|- valign="top"
 
|  
 
|  
 +
||(1) รถยนต์นั่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center"|
 +
| align="center"|
 +
| align="center"|
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |25
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ข)  ที่ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |30
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ค) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร
 +
| align="center" |35
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ง) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 +
| align="center" |40
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 
|  
 
|  
|-
+
||(2) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle: PPV) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
| 05.01 (1) (1.1)
+
| align="center" |
| (1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
| align="center" |
| align="center" | 50
+
| align="center" |
| align="center" | 30
+
|- valign="top"
|-
+
| ||() ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
| 05.01 (1) (1.2)
+
| align="center" |20
| (1.2) ที่ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
+
| align="center" |
| align="center" | 50
+
| align="center" |
| align="center" | 35
+
|- valign="top"
|-
+
| ||() ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
| 05.01 (1) (1.3)
+
| align="center" |25
| (1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร
+
| align="center" |
| align="center" | 50
+
| align="center" |
| align="center" | 40
+
|- valign="top"
|-
+
| ||() ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
| 05.01 (1) (1.4)
+
| align="center" |40
| (1.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
| align="center" |
| align="center" | 50
+
| align="center" |
| align="center" | 50
+
|- valign="top"
|-
+
| 05.01 (2)
+
| (2) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle:PPV) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
 
|  
 
|  
 +
||(3) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle: PPV) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 175 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |18
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 
|  
 
|  
|-
+
||(4) รถยนต์นั่งตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด ที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงจากรถยนต์กระบะ||||||
| 05.01 (2) (2.1)
+
|- valign="top"
| (2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
| ||() ที่ผลิตหรือดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
| align="center" | 50
+
| align="center" |
| align="center" | 25
+
| align="center" |
|-
+
| align="center" |
| 05.01 (2) (2.2)
+
|- valign="top"
| (2.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
+
| |||1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
| align="center" | 50
+
| align="center" |2.5
| align="center" | 30
+
| align="center" |  
|-
+
| align="center" |
| 05.01 (2) (2.3)
+
|- valign="top"
| (2.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
| |||2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
| align="center" | 50
+
| align="center" |40
| align="center" | 50
+
| align="center" |
|-
+
| align="center" |
| 05.01 (3)
+
|- valign="top"
| (3) รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
| ||() ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงตามมาตรา 4 ตรี ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา 29
|  
+
| align="center" |25
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 
|  
 
|  
 +
||(5) รถยนต์สามล้อชนิดรถสกายแลป
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
|||(6)  อื่น ๆ นอกจาก (1) ถึง (5)
 +
| align="center" |40
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| 06.02
 +
||รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และคุณลักษณะ ที่อธิบดีประกาศกำหนด||||||
 +
|- valign="top"
 +
| ||(1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |25
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |30
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(3) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร
 +
| align="center" |35
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 +
| align="center" |40
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(5) อื่น ๆ นอกจาก (1) ถึง (4)
 +
| align="center" |40
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| 06.01 และ 06.02||รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน||||||
 +
|- valign="top"
 +
| ||(1) ที่ใช้เป็นรถพยาบาลของส่วนราชการโรงพยาบาลหรือองค์การสาธารณกุศลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจำนวนที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(2) รถยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนำเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะที่ไม่เคยมีการจำหน่ายในท้องตลาด เป็นการทั่วไปในราชอาณาจักร และไม่เคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้ว แต่ได้ยุติการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(3) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ก) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |8
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 100 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |16
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||3) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |21
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||4) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร
 +
| align="center" |26
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||5) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 +
| align="center" |40
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ข) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า  (Hybrid Electric Vehicle) ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การลงทุน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |4
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 100 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |8
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||3) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |10.5
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||4) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร
 +
| align="center" |13
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ค) แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle)
 +
| align="center" |8
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ง) แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การลงทุน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(จ) แบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Powered Vehicle)
 +
| align="center" |8
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ฉ) รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||1) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 +
| align="center" |14
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||2) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 +
| align="center" |14
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||3) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตรและมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/ กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |12
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||4)  เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตรและมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/ กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |12
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||5) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตรที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/ กิโลเมตรและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |10
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||6) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |10
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(4) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ก) ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร  และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |20
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตรแต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |25
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||3)  ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ละมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร
 +
| align="center" |30
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ข) ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติได้
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |20
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |25
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||3) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร
 +
| align="center" |30
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 +
| align="center" |40
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||5) รถยนต์นั่งสามล้อและรถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ก) รถยนต์นั่งสามล้อ
 +
| align="center" |4
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ข) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 +
| align="center" |4
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| 06.03
 +
|| รถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม||||||
 +
|- valign="top"
 +
| ||(1) ที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (No Cab) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |2
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| || 1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| || 2) ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ข) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร ปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |2.5
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ค) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร และ
 +
| align="center" |3
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| || 1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| || 2) ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ง) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร และ ปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |4
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(2) ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (Space Cab) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร
 +
| align="center" |3
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| || 1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| || 2) ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ข) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร ปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |4
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ค) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร และ
 +
| align="center" |5
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| || 1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| || 2) ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ง) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร และ ปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |6
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(3) รถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double Cab)ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร
 +
| align="center" |9
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| || 1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| || 2) ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ข) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร ปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |10
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ค) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร และ
 +
| align="center" |12
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| || 1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| || 2) ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ง) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร และ ปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |13
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(จ) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 +
| align="center" |40
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(4) รถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double Cab) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร
 +
| align="center" |6
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| || 1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| || 2) ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ข) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร ปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |8
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(5) รถยนต์กระบะแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle)
 +
| align="center" |10
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(6) รถยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนำเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบ สมรรถนะ ที่ไม่เคยมีการจำหน่ายในท้องตลาด เป็นการทั่วไปในราชอาณาจักร และไม่เคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้ว แต่ได้ยุติการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(7) อื่น ๆ นอกจาก (1) ถึง (6)
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร และ
 +
| align="center" |15
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ข) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
 +
| align="center" |17
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ค)  ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |17
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| ||(ง) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 +
| align="center" |40
 +
| align="center" |
 +
| align="center" |
 +
|- valign="top"
 +
| 06.90
 +
|| อื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 +
| align="center"|80
 +
| align="center"|
 +
| align="center"|
 +
|- valign="top"
 +
|}
 +
 +
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์  ==
 +
 +
[http://etrs.beehive.asia/taxRecommendation/searchTaxDuty/Automobile ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์ ] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้ารถยนต์ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า
 +
 +
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
 +
{| class="wikitable"
 +
! style="width: 10%;"| หมายเลขแบบ
 +
! style="width: 75%;"|  ชื่อแบบ
 +
! style="width: 15%;"| ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
 
|-
 
|-
| 05.01 (3) (3.1)
+
| ภส.01-01
| (3.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
+
| แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
| align="center" | 50
+
|
| align="center" | 12
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps01-01filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-01-01filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.01 (3) (3.2)
+
| ภส.02-01
| (3.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
+
| แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
| align="center" | 50
+
|
| align="center" | 35
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmz/~edisp/uatucm333051.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps02-01filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-02-01filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.01 (3) (3.3)
+
| ภส.03-01
| (3.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
| แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2)ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
| align="center" | 50
+
|
| align="center" | 50
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301315.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps03-01filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-03-01filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.01 (4)
+
| ภส.03-01/2
| (4) รถยนต์นั่งตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด ที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงจากรถยนต์กระบะ
+
| แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
+
 
|
 
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296710.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps03-01-2filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-03-01-2filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.01 (4) (4.1)
+
| ภส.03-07
| (4.1) ที่ผลิตหรือดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(1) (2) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|  
+
|
|  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps03-07filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-03-07filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.01 (4) (4.1) (4.1.1)
+
| ภส.03-10
| (4.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
| แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา58 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.. 2560
| align="center" | 50
+
|
| align="center" | 3
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290035.pdf แบบฟอร์ม] 
 +
*[[media:Ps03-10filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-03-10filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.01 (4) (4.1) (4.1.2)
+
| ภส.03-11
| (4.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
| align="center" | 50
+
|
| align="center" | 50
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps03-11filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-03-11filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.01 (4) (4.2)
+
| ภส.05-01
| (4.2) ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงตามมาตรา 144 ตรี ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา 144 เบญจ
+
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
| align="center" | 50
+
|
| align="center" | อัตราภาษีตาม (1) รถยนต์นั่ง (1.1-1.4)
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348208.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-01filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-05-01filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.02
+
| ภส.05-01/1
| รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
+
| แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ ตามมาตรา 103 และมาตรา 107(4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|  
+
|
|  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348207.pdf แบบฟอร์ม] 
 +
*[[media:Ps05-01-1filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-05-01-1filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.02 (1)
+
| ภส.05-01/2
| (1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร
+
| แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
| align="center" | 50
+
|
| align="center" | 30
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348209.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-01-2filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-05-01-2filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.02 (2)
+
| ภส.05-02
| (2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
+
| แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
| align="center" | 50
+
|
| align="center" | 35
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290411.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-02filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-05-02filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.02 (3)
+
| ภส.05-03
| (3) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร
+
| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
| align="center" | 50
+
|
| align="center" | 40
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf แบบฟอร์ม] 
 +
*[[media:Ps05-03filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-05-03filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.02 (4)
+
| ภส.05-04
| (4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
| align="center" | 50
+
|
| align="center" | 50
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf แบบฟอร์ม] 
 +
*[[media:Ps05-04filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-05-04filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.01 และ 05.02
+
| ภส.05-04/1
| รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
+
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
|  
+
 
|
 
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296720.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-04-1filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-05-04-1filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.01 และ 05.02 (1)
+
| ภส.05-04/2
| (1) ที่ใช้เป็นรถพยาบาลของส่วนราชการโรงพยาบาลหรือองค์การสาธารณกุศลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจำนวนที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
| align="center" | 50
+
|
| align="center" | ยกเว้นภาษี
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296717.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-04-2filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-05-04-2filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.01 และ 05.02 (2)
+
| ภส.05-05
| (2) ประเภทประหยัดพลังงาน
+
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
+
 
|
 
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297224.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-05filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-05-05filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.01 และ 05.02 (2) (2.1)
+
| ภส.05-06
| (2.1) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(3)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
+
 
|
 
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297222.pdf แบบฟอร์ม] 
 +
*[[media:Ps05-06filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-05-06filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.01 และ 05.02 (2) (2.1) (2.1.1)
+
| ภส.05-12
| (2.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกินเกิน 100 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
| แบบคำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.. 2560
| align="center" | 50
+
|
| align="center" | 10
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296822.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-12filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-05-12filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.01 และ 05.02 (2) (2.1) (2.1.2)
+
| ภส.05-12/1
| (2.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 100 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร
+
|รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.. 2560
| align="center" | 50
+
|
| align="center" | 20
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296823.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-12-1filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-05-12-1filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.01 และ 05.02 (2) (2.1) (2.1.3)
+
| ภส.07-01
| (2.1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
+
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.. 2560
| align="center" | 50
+
|
| align="center" | 25
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-01filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-07-01filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.01 และ 05.02 (2) (2.1) (2.1.4)
+
| ภส.07-02
| (2.1.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร
+
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.. 2560
| align="center" | 50
+
| align="center" | 30
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (2) (2.1) (2.1.5)
+
| (2.1.5) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 50
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (2) (2.2)
+
| (2.2) แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle)
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 10
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (2) (2.3)
+
| (2.3) แบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Powered Vehicle)
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 10
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (2) (2.4)
+
| (2.4) รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
|
+
|
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (2) (2.4) (2.4.1)
+
| (2.4.1) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 17
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (2) (2.4) (2.4.2)
+
| (2.4.2) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 17
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (2) (2.4) (2.4.3)
+
| (2.4.3) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตรและมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/ กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 14
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (2) (2.4) (2.4.4)
+
| (2.4.4) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตรและมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/ กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 14
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (2) (2.4) (2.4.5)
+
| (2.4.5) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตรที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/ กิโลเมตรและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 12
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (3)
+
| (3) ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
|
+
|
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (3) (3.1)
+
| (3.1) ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้
+
|
+
|
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (3) (3.1) (3.1.1)
+
| (3.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตรและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 25
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (3) (3.1) (3.1.2)
+
| (3.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 30
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (3) (3.1) (3.1.3)
+
| (3.1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 35
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (3) (3.1) (3.1.4)
+
| (3.1.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 50
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (3) (3.2)
+
| (3.2) ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติได้
+
|
+
|
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (3) (3.2) (3.2.1)
+
| (3.2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 25
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (3) (3.2) (3.2.2)
+
| (3.2.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 30
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (3) (3.2) (3.2.3)
+
| (3.2.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 35
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (3) (3.2) (3.2.4)
+
| (3.2.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 50
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (4)
+
| (4) รถยนต์นั่งสามล้อและรถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
|
+
|
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (4) (4.1)
+
| (4.1) รถยนต์นั่งสามล้อ
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 5
+
|-
+
| 05.01 และ 05.02 (4) (4.2)
+
| (4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 5
+
|-
+
| 05.90
+
| รถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม
+
|
+
|
+
|-
+
| 05.90 (1)
+
| (1) ที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (No Cab) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
|
+
|
+
|-
+
| 05.90 (1) (1.1)
+
| (1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 3
+
|-
+
| 05.90 (2)
+
| (2) ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (Space Cab) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
+
|
+
 
|
 
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-02filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-07-02filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.90 (2) (2.1)
+
| ภส.07-03
| (2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร
+
| บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.. 2560
| align="center" | 50
+
| align="center" | 5
+
|-
+
| 05.90 (2) (2.2)
+
| (2.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 7
+
|-
+
| 05.90 (3)
+
| (3) อื่นๆนอกจาก (1) และ (2)
+
|
+
 
|
 
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-03filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-07-03filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 05.90 (3) (3.1)
+
| ภส.07-04
| (3.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.. 2560
| align="center" | 50
+
| align="center" | 18
+
|-
+
| 05.90 (3) (3.2)
+
| (3.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
+
| align="center" | 50
+
| align="center" | 50
+
|}
+
 
+
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์ ==
+
[http://etrs.excise.go.th/web/index.php?domain=Car&class=car ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้ารถยนต์ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า
+
 
+
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
+
{| class="wikitable"
+
! หมายเลขแบบ
+
! ชื่อแบบ
+
! ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
+
|-
+
| ภษ.01-04
+
| คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
+
 
|
 
|
*[[media:PS.01-04.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-04instruction-car.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps07-04filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-04filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-07-04filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-05
+
| ภส.03-02
| คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต
+
| แบบคำขออนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย หรือคำขอยกเลิกสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย ตามมาตรา 30 วรรคสอง และมาตรา 31(1)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:PS.01-05.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298604.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-05instruction-car.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps03-02filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-05filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-03-02filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-12
+
| ภส.03-01/1(1)
| แบบรายงานภาษี
+
| คำขอนำรถยนต์ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในระหว่างขั้นตอนการผลิต ตามมาตรา 26 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:PS.01-12.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298171.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-12instruction-car.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:ps03-01-1-01filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-12filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-03-02-1-01filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-12ข
+
| ภส.03-01/1(2)
| คำขอชำระภาษีสรรพสามิตในกรณีดัดแปลงรถยนต์
+
| ใบอนุญาตให้นำรถยนต์ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อประโยชน์ในการทดสอบประสิทธิภาพในระหว่างขั้นตอนการผลิต ตามมาตรา 26 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-12ข.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298141.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-12ขinstruction-car.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:ps03-01-1-02filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-12ขfilled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-03-02-1-02filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-15
+
| ภส.03-09
| คำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
+
| คำขอชำระภาษีสรรพสามิตกรณีดัดแปลงรถยนต์ตาม มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:PS.01-15.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298162.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-15instruction-car.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps03-09filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-15filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-03-09filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-28
+
| ภส.05-11
| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร
+
| แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คนที่ใช้เป็นรถพยาบาล
 
|
 
|
*[[media:PS.01-28.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298157.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-28instruction-car.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-11filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-28filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-11filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-28/1
+
| ภส.05-14
| แบบคำขอยกเว้น สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยจะนำไปเก็บพักไว้ที่สถานที่เก็บสินค้า
+
| คำขออนุมัติเป็นผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบ
 
|
 
|
*[[media:PS.01-281.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298156.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-28-1instruction-car.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-14filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-28-1filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-14filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-29
+
| ภส.05-15
| แบบรายการวัตุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต
+
| คำขอยกเว้นภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ
 
|
 
|
*[[media:PS.01-29.pdf |แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298155.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-29instruction-car.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-15filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-29filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-15filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-29/1ง
+
| ภส.05-16
| แบบงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
+
| คำขอทำลายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปใช้ในการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ
|
+
*[[media:Ps01-29-1ง.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[[media:Ps01-29-1งfilled-car.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps01-29-1งfilled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
|-
+
| ภษ.01-35
+
| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี
+
 
|
 
|
*[[media:PS.01-35.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298154.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-35instruction-car.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-16filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-35filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-16filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-42
+
| ภส.07-07
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า
+
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับการรับ จำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 สำหรับสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย
 
|
 
|
*[[media:PS.01-42.pdf |แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298149.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-42instruction-car.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps07-07filledcar.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-42filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-07-07filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-44
 
| แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
 
|
 
*[[media:PS.01-44.pdf |แบบฟอร์ม]]
 
*[[media:Ps01-44instruction-car.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 
*[[media:Ps01-44filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
 
 
|}
 
|}
  
==การคำนวณภาษี==
+
== การคำนวณภาษี ==
{{การคำนวณภาษี}}
+
สินค้ารถยนต์ได้กำหนดการเก็บภาษีตามมูลค่าแต่เพียงอย่างเดียว
=== ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
+
<u>'''กรณีทราบราคาขายสุทธิ'''</u>
+
 
+
บริษัท มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตรถยนต์ออกจากโรงอุตสาหกรรมเป็นรถยนต์นั่ง ขนาดความจุกระบอกสูบ 2,200 ซี.ซี. 200 แรงม้า จำนวน 5 คัน ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย) ชิ้นละ 1,750,000 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 35
+
<blockquote>
+
'''วิธีการคำนวณ'''
+
</blockquote>
+
ภาษีสรรพสามิต  = มูลค่า x อัตราภาษี
+
                      = (5 x 1,750,000) x 35/100
+
                      = 3,062,500 บาท
+
 
+
จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 3,062,500 บาท พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 306,250 บาท รวมภาษีต้องชำระ = 3,368,750 บาท
+
 
+
<u>'''กรณียังไม่ทราบราคาขายสุทธิ'''</u>
+
 
+
รถยนต์นั่ง ขนาดความจุกระบอกสูบ 2,200 ซี.ซี. 200 แรงม้า จำนวน 5 คัน ราคาคันละ 1,750,000 บาท (ราคาต้นทุน + กำไรที่ยังไม่ได้รวมภาษีสรรพสามิต) อัตราภาษีสรรพสามิตตามูลค่าร้อยละ 35
+
<blockquote>
+
'''วิธีการคำนวณ'''
+
</blockquote>
+
 
+
ภาษีสรรพสามิต  = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม x อัตราภาษี)/(1-(1.1 x อัตราภาษี))
+
                      = ((5 x 1,750,000) x 0.35)/(1-(1.1 x 0.35))
+
                      = 4,979,674.79 บาท
+
 
+
จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต  = 4,979,674.79 พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทยร้อยละ 10 ของภาษี = 497,967.47 บาท รวมภาษีต้องชำระ = 5,477,642.26 บาท
+
 
+
<u>'''กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ'''</u>
+
 
+
บริษัท มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำเข้ารถยนต์นั่ง ขนาดความจุกระบอกสูบ 3,400 ซี.ซี. 198 แรงม้า จำนวน 5 คัน ขนาดความจุกระบอกสูบ ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 607,914.42  บาท (คือ ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง + ค่าประกันภัย) อากรขาเข้า 486,331.54 บาท อากรพิเศษ 48,633.10 บาท และอัตราภาษีสรรพสามิตตามูลค่าร้อยละ 50
+
<blockquote>
+
'''วิธีการคำนวณ'''
+
</blockquote>
+
 
+
ภาษีสรรพสามิต  = ((C.I.F. + อากรขาเข้า + ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม) x อัตราภาษี) / (1-(1.1 x อัตราภาษี))
+
                        = ((607,914.42 + 486,331.54 + 48,633.10) x 0.50)  x (1-(1.1 x 50/100))
+
                        = 30,663,203.32 / 0.45
+
                        = 13,798,441.49 บาท
+
  
จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 13,798,441.49 บาท พร้อมด้วยภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 1,379,844.14 บาท รวมภาษีที่ต้องชำระ = 15,178,285.63 บาท
+
== วิธีการคำนวณภาษี ==
 +
ภาษีสรรพสามิต = ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า<br>
 +
ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)<br>
 +
===ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
 +
รถยนต์นั่ง ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์ และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 150 กรัม/ กิโลเมตร ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม VAT 1,000,000 บาท<br>
 +
ภาษีสรรพสามิต = ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า <br>
 +
ภาษีสรรพสามิต = 1,000,000 x 0.3 = 300,000 <br>
 +
ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x อัตราภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)<br>
 +
ภาษีพึงชำระ = 300,000 + ( 300,000 x 0.1 ) = 330,000 บาท <br>
  
==พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้ารถยนต์==
+
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้ารถยนต์==
เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้ารถยนต์ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้ารถยนต์ [[ตารางแสดงพิกัดภาษีสรรพสามิต และพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้ารถยนต์|ดังนี้]]
+
  
[[en:Automobile]]
+
เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้ารถยนต์ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้ารถยนต์ [[พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้ารถยนต์]]
 +
==ข้อเสนอแนะ==
 +
หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6HPoqeqiYDNoIjAM4Qd0pFFtlHoGM7LWUu6jr6q6eRDPdg/viewform แบบฟอร์ม]

รุ่นเมื่อ 06:29, 19 มิถุนายน 2563

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ารถยนต์

รถยนต์นั่ง
รถยนต์กระบะ
รถยนต์โดยสาร
คุณลักษณะสินค้ารถยนต์

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 6 รถยนต์ หมายความว่า


"รถยนต์" หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น แต่ไม่รวมถึงรถที่เดินบนราง รถจักรยานยนต์มีพ่วงข้างไม่เกินหนึ่งล้อ รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และรถยนต์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
"รถยนต์นั่ง" หมายความว่า รถเก๋งหรือรถยนต์ที่ออกแบบสำหรับเพื่อใช้นั่งเป็นปกติวิสัย และให้หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคาติดต่อเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร ด้านข้างและหรือด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมีที่นั่ง ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีที่นั่งเท่าใด
"รถยนต์โดยสาร" หมายความว่า รถตู้หรือรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้ขนส่งคนโดยสารจำนวนมากรวม ทั้งรถยนต์ในลักษณะทำนองเดียวกัน
"รถยนต์กระบะ" หมายความว่า รถยนต์ที่มีที่นั่งตอนหลังเป็นกระบะบรรทุกซึ่งเปิดโล่งจนถึงท้ายรถไม่มีหลังคา

คุณลักษณะสินค้า

ลำดับที่ ชื่อข้อมูลสินค้า ความหมาย
1 น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (กก.) น้ำหนักของรถรวมกับปริมาณน้ำหนักของสิ่งของสูงสุดที่สามารถบรรทุกได้
2 ขนาดความจุกระบอกสูบ ขนาดความจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์ของรถยนต์ มีหน่วยวัดเป็น ซี.ซี. (CC) หรือเรียกว่าปริมาตรกระบอกสูบ
3 ประเภทของเครื่องยนต์ ประเภท หรือชนิดของเครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ เช่น เบนซิน ดีเซล เป็นต้น
4 เครื่องหมายการค้าหลัก สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครอง ตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2560
5 จำนวนที่นั่ง จำนวนที่นั่งภายในรถยนต์ของผู้โดยสารรวมคนขับ
6 ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุหรือไม่ (ระบบ Active Safety) ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด
7 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ หน่วยเป็น กรัม/ กิโลเมตร
8 ดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือไม่ กรณีดัดแปลงรถยนต์โดยไม่ใช่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม คุณสมบัติจะเป็น “ไม่” หากดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรม คุณสมบัติจะเป็น “ใช่”
9 การปล่อยฝุ่นละออง (PM) ปริมาณการปล่อยฝุ่นละออง (PM) หน่วยเป็นกรัม/กิโลเมตร
10 ราคาขายปลีกแนะนำ ตามร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต “ราคาขายปลีกแนะนำ” หมายความว่า ราคาขายปลีกแนะนำที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า กำหนดให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายโดยสุจริตและเปิดเผยในตลาดปกติ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ที่องค์กรของรัฐบาลเสียแทนผู้ขายสินค้าตามประมวลรัษฎากร และภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 หรือไม่ ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20
12 เป็นรถยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อนำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะที่ไม่เคยมีการจำหน่ายในท้องตลาดหรือไม่ เป็นรถยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อนำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะที่ไม่เคยมีการจำหน่ายในท้องตลาด และไม่เคยได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต
13 สินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
06.01 รถยนต์นั่ง
(1) รถยนต์นั่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด 25
(ข) ที่ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร 30
(ค) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร 35
(ง) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 40
(2) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle: PPV) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด 20
(ข) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร 25
(ค) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 40
(3) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle: PPV) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 175 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด 18
(4) รถยนต์นั่งตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด ที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงจากรถยนต์กระบะ
(ก) ที่ผลิตหรือดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2.5
2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 40
(ข) ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงตามมาตรา 4 ตรี ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา 29 25
(5) รถยนต์สามล้อชนิดรถสกายแลป 0
(6) อื่น ๆ นอกจาก (1) ถึง (5) 40
06.02 รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และคุณลักษณะ ที่อธิบดีประกาศกำหนด
(1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร 25
(2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร 30
(3) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร 35
(4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 40
(5) อื่น ๆ นอกจาก (1) ถึง (4) 40
06.01 และ 06.02 รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
(1) ที่ใช้เป็นรถพยาบาลของส่วนราชการโรงพยาบาลหรือองค์การสาธารณกุศลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจำนวนที่อธิบดีประกาศกำหนด 0
(2) รถยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนำเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะที่ไม่เคยมีการจำหน่ายในท้องตลาด เป็นการทั่วไปในราชอาณาจักร และไม่เคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้ว แต่ได้ยุติการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0
(3) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน
(ก) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด 8
2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 100 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร 16
3) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร 21
4) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร 26
5) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 40
(ข) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การลงทุน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด 4
2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 100 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร 8
3) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร 10.5
4) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร 13
(ค) แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) 8
(ง) แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การลงทุน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0
(จ) แบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Powered Vehicle) 8
(ฉ) รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกำหนด
1) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตร 14
2) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร 14
3) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตรและมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/ กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด 12
4) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตรและมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/ กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด 12
5) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตรที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/ กิโลเมตรและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด 10
6) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด 10
(4) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
(ก) ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้
1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด 20
2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตรแต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร 25
3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ละมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร 30
(ข) ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติได้
1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด 20
2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร 25
3) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร 30
4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 40
5) รถยนต์นั่งสามล้อและรถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
(ก) รถยนต์นั่งสามล้อ 4
(ข) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 4
06.03 รถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม
(1) ที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (No Cab) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร 2
1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
2) ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
(ข) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร ปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร 2.5
(ค) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร และ 3
1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
2) ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
(ง) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร และ ปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร 4
(2) ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (Space Cab) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร 3
1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
2) ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
(ข) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร ปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร 4
(ค) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร และ 5
1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
2) ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
(ง) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร และ ปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร 6
(3) รถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double Cab)ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร 9
1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
2) ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
(ข) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร ปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร 10
(ค) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร และ 12
1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
2) ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
(ง) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร และ ปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร 13
(จ) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 40
(4) รถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double Cab) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร 6
1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร
2) ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
(ข) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร ปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร 8
(5) รถยนต์กระบะแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) 10
(6) รถยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนำเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบ สมรรถนะ ที่ไม่เคยมีการจำหน่ายในท้องตลาด เป็นการทั่วไปในราชอาณาจักร และไม่เคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้ว แต่ได้ยุติการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0
(7) อื่น ๆ นอกจาก (1) ถึง (6)
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร และ 15
(ข) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร 17
(ค) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 17
(ง) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 40
06.90 อื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 80

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์ เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้ารถยนต์ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01 แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2)ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01/2 แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-07 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(1) (2) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-10 แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา58 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-01/1 แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ ตามมาตรา 103 และมาตรา 107(4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-01/2 แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-02 แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-04 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
ภส.05-04/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ภส.05-04/2 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ภส.05-05 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-06 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(3)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-12 แบบคำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-12/1 รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-02 แบบคำขออนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย หรือคำขอยกเลิกสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย ตามมาตรา 30 วรรคสอง และมาตรา 31(1)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01/1(1) คำขอนำรถยนต์ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในระหว่างขั้นตอนการผลิต ตามมาตรา 26 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01/1(2) ใบอนุญาตให้นำรถยนต์ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อประโยชน์ในการทดสอบประสิทธิภาพในระหว่างขั้นตอนการผลิต ตามมาตรา 26 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-09 คำขอชำระภาษีสรรพสามิตกรณีดัดแปลงรถยนต์ตาม มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-11 แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คนที่ใช้เป็นรถพยาบาล
ภส.05-14 คำขออนุมัติเป็นผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบ
ภส.05-15 คำขอยกเว้นภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ
ภส.05-16 คำขอทำลายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปใช้ในการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ
ภส.07-07 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับการรับ จำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 สำหรับสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย

การคำนวณภาษี

สินค้ารถยนต์ได้กำหนดการเก็บภาษีตามมูลค่าแต่เพียงอย่างเดียว

วิธีการคำนวณภาษี

ภาษีสรรพสามิต = ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า
ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

รถยนต์นั่ง ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์ และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 150 กรัม/ กิโลเมตร ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม VAT 1,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต = ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า
ภาษีสรรพสามิต = 1,000,000 x 0.3 = 300,000
ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x อัตราภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)
ภาษีพึงชำระ = 300,000 + ( 300,000 x 0.1 ) = 330,000 บาท

พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้ารถยนต์

เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้ารถยนต์ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้ารถยนต์ พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้ารถยนต์

ข้อเสนอแนะ

หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก แบบฟอร์ม