ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน

ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน (Trichlorotrifluoroethane, C2F3Cl3) ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน หรือที่เรียกว่า ซีเอฟซี-113 (CFC-113) สารนี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในระบบทำความเย็นของตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ และนำมาเป็นสารประกอบเป็นสารชะล้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:33