การออกสลากกินแบ่ง(พรบ. พ.ศ.2560)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เข้าชมรายละเอียดของการออกสลากกินแบ่งตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกสลากกินแบ่ง

พิกัดภาษีสรรพสามิตการออกสลากกินแบ่ง

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
ตอนที่ 18 กิจการเสี่ยงโชค
18.02 การออกสลากกินแบ่ง 30

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตการออกสลากกินแบ่งในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้