คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน (Chloropentafluoroethane, C2F5Cl) สารคลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน หรือที่เรียกว่า ซีเอฟซี-115 (CFC-115) เคยถูกใช้เป็นสารทำความเย็น แต่การผลิตและการใช้ได้ถูกยกเลิกภายใต้พันธกรณีพิธีสารมอนทรีออล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1996