คาร์บอนเตตระคลอไรด์

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride, CCl4) สารคาร์บอนเตตระคลอไรด์ สามารถเรียกในชื่ออื่นๆ ได้ เช่น เตตระคลอโรมีเทน หรือ มีเทนเตตระคลอไรด์ แต่โดยทั่วไปนิยมเรียกชื่อสารนี้ว่า คาร์บอนเตต คุณลักษณะของสารเป็นของเหลว ไม่มีสี แต่มีกลิ่นหวาน ซึ่งสามารถรับรู้ได้แม้จะมีปริมาณน้อย การนำสารนี้ไปงานใช้งาน มักใช้เป็นตัวทำละลายในห้องปฏิบัติการการผลิตยาเม็ด ใช้ทดสอบการดูดซึมของถ่านกัมมันตรังสี ใช้เป็นน้ำยาซักแห้ง หรือล้างเครื่องเรือน