พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2560

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ประเภทที่ รหัสสินค้าสำหรับระบบคอม รายการ พิกัดศุลกากร
01.09(2) เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95 2711.14.10
01.09(3) โพรพิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 2711.14.90
01.09(3) บิวทิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 2901.23.00
01.09(3) ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 2901.23.00
01.09(3) บิวทาไดอีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 2901.24.00
01.10(1) ก๊าซอีเทน 2711.29.00
01.10(2) ก๊าซโพรเพน 2711.29.00
01.10(3) ก๊าซมีเทน 2711.29.00
01.10(3) ก๊าซบิวเทน 2711.29.00
01.10(3) ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ 2711.29.00
01.11(1) เอทิลีนในสภาพเป็นก๊าซ 2901.21.00
01.11(1) โพรพิลีนในสภาพเป็นก๊าซ 2901.22.00
01.11(1) บิวทิลีนในสภาพเป็นก๊าซ 2901.23.00
01.11(1) ไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเป็นก๊าซ 2901.23.00
01.11(1) บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ 2901.24.00
01.12 น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน 2710.19.79
01.13 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
01.14 สารละลายไฮโดรคาร์บอน 2710.12.40, 2710.12.50, 2710.12.60 ,2902.20.00 ,2902.30.00, 2902.41.00, 2902.42.00, 2902.43.00, 2902.44.00 ,2902.50.00, 2902.60.00, 2902.70.00
01.90 น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน 2710.19.42, 2710.19.43