พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
พิกัดสรรพสามิต รายการ พิกัดศุลกากร
10.01 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 5701.10.10, 5701.90.11, 5701.90.20, 5701.90.91, 5702.10.00, 5702.20.00, 5702.31.00, 5702.32.00, 5702.39.10, 5702.39.20, 5702.41.10, 5702.42.10, 5702.49.11, 5702.49.20, 5702.49.91, 5702.50.10, 5702.50.20, 5702.91.10, 5702.92.10, 5702.99.11, 5702.99.20, 5702.99.91, 5703.10.10, 5703.10.20, 5703.10.30, 5703.20.10, 5703.30.10, 5703.90.11, 5703.90.21, 5703.90.22, 5703.90.91, 5703.90.92, 5703.90.93, 5704.10.00, 5704.20.00, 5705.00.11, 5705.00.21, 5705.00.91, 5705.00.92