พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ประเภทที่ รายการ พิกัดศุลกากร
04.01 แก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ
04.01(1) (1) ชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว ในห้องน้ำ ในสำนักงานใช้ตกแต่งภายในหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน 70.13.22.00, 70.13.33.00, 70.13.41.00, 70.13.91.00
04.01(2) (2) ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึงรัตนชาติเทียมและแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน และของทำด้วยของดังกล่าว นอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกตาแก้วนอกจากที่เป็นอวัยวะเทียม รูปปั้นขนาดเล็ก และเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยแก้วที่ทำเป็นรูปโดยใช้ตะเกียงฟู่ นอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกกลมขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 มม. 7018.10.00, 7018.20.00, 7018.90.00
04.01(3) (3) สินค้าตาม (1) หรือ (2) ที่นำไปเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด -
04.01(4) (4) อื่นๆ -