พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าโคมไฟฟ้าและโคมระย้า

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าโคมไฟฟ้าและโคมระย้า

ประเภทที่ รายการ พิกัดศุลกากร
ตอนที่ 3 เครื่องไฟฟ้า
03.02 โคมไฟฟ้าและโคมระย้าสำหรับติดเพดานหรือผนัง ไม่รวมถึงที่ให้แสงสว่างแก่ที่สาธารณะกลางแจ้งหรือถนนหลวง
03.02 (1) (1) โคมไฟฟ้า 94051000
03.02 (2) (2) โคมระย้าชนิดอื่นนอกจากที่ทำจากหรือมีส่วนประกอบของแก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ 94051000
03.02 (3) (3) โคมระย้าที่ทำจากหรือมีส่วนประกอบของแก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ 94051000