พิกัดศุลากร (Harmonize) สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
พิกัดสรรพสามิต รายการ พิกัดศุลกากร
05.01 แก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่น ๆ 7013.22.00,7013.33.00, 7013.41.00, 7013.91.00