พิกัดศุลากร (Harmonize) สินค้าโคมไฟฟ้าและโคมระย้า

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
พิกัดสรรพสามิต รายการ พิกัดศุลกากร
03.01 โคมไฟฟ้าและโคมระย้า 9405.10.92, 9405.40, 9405.40.70