ค้นหาลิงก์ภายนอก

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สามารถใช้ตัวแทนเช่น "*.wikipedia.org" ได้ ต้องการโดเมนระดับบนสุดเป็นอย่างน้อย เช่น "*.org"
โพรโทคอลที่รองรับ: http://, https://, ftp://, ftps://, ssh://, sftp://, irc://, ircs://, xmpp:, sip:, sips:, gopher://, telnet://, nntp://, worldwind://, mailto:, tel:, sms:, news:, svn://, git://, mms://, bitcoin:, magnet:, urn:, geo: (ค่าโดยปริยายเป็น http:// หากไม่ระบุโพรโทคอล)

ค้นหาลิงก์ภายนอก