สถิติ

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
สถิติของหน้า
หน้าเนื้อหา225
หน้าทั้งหมด
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
2,365
จำนวนไฟล์ที่ถูกอัปโหลด2,027
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้าทั้งหมดนับแต่ก่อตั้ง สารานุกรมสรรพสามิต5,489
จำนวนแก้ไขต่อหน้าโดยเฉลี่ย2.32
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน18
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันที่ผ่านมา)
7
บอต (รายการสมาชิก)0
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)14
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)6