รุ่นซอฟต์แวร์

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สัญญาอนุญาตมีเดียวิกิ

ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง

Entry point URLs

ส่วนขยายเพิ่ม (extension) ที่ติดตั้ง

แท็กที่มีการใช้งานของพาร์สเซอร์

<gallery>, <imagemap>, <inputbox>, <nowiki>, <poem>, <pre>, <ref>, <references>, <source> และ <syntaxhighlight>

ฮุกที่มีฟังก์ชันพาร์สเซอร์

anchorencode, basepagename, basepagenamee, canonicalurl, canonicalurle, cascadingsources, defaultsort, displaytitle, expr, filepath, formatdate, formatnum, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, int, language, lc, lcfirst, localurl, localurle, namespace, namespacee, namespacenumber, ns, nse, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofusers, numberofviews, padleft, padright, pageid, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, protectionlevel, rel2abs, revisionday, revisionday2, revisionid, revisionmonth, revisionmonth1, revisiontimestamp, revisionuser, revisionyear, rootpagename, rootpagenamee, special, speciale, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagename, subpagenamee, switch, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, time, timel, titleparts, uc, ucfirst และ urlencode visited from 34.231.147.28