Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สนามแข่งม้า

1 byte added, 15:35, 9 กรกฎาคม 2558
/* ตัวอย่างการคำนวณภาษี */
ภาษีเพื่อมหาดไทย = 5,580 บาท
รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ = 55,800 + 5,580 = 61,380 บาท
ราคาค่าผ่านประตูที่รวมภาษีสรรพสามิต =217,620 + 61,380 = 279,000 บาท
นำตัวเลขมาใส่ในโครงสร้างราคาค่าบริการได้ดังนี้