Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สุรา

1 byte added, 18:47, 24 สิงหาคม 2558
|-
|}
 
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา==
[[พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา]] สำหรับการนำเข้า/ส่งออกสินค้าสุรา จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร และในการแจ้งขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกสินค้า จำเป็นที่จะต้องทราบพิกัดของศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้สามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดสินค้าของกรมสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรของสินค้าสุรา
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา ==
= 18.2400 + 5.0000 + 3.75
= 26.9900
 
 
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา==
[[พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา]] สำหรับการนำเข้า/ส่งออกสินค้าสุรา จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร และในการแจ้งขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกสินค้า จำเป็นที่จะต้องทราบพิกัดของศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้สามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดสินค้าของกรมสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรของสินค้าสุรา