Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สุรา

4,645 bytes added, 19:29, 24 สิงหาคม 2558
/* พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา */
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้าสุรา== เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้าสุรา จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้าสุรา[[พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา|ดังนี้]] สำหรับการนำเข้า/ส่งออกสินค้าสุรา จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร และในการแจ้งขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกสินค้า จำเป็นที่จะต้องทราบพิกัดของศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้สามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดสินค้าของกรมสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรของสินค้าสุรา  {| class="wikitable" !ชนิดสุรา!พิกัดศุลกากร |-|colspan="2"|สุราแช่|-|(ก) ชนิดเบียร์| 2203.00.10 ,2203.00.90|-|colspan="2"|(ข) ไวน์หรือสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น|-|(ข-1) ไวน์ที่ทำจากองุ่น|2205.xx.xx|-|(ข-2) สปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น|2204.10.90|-|colspan="2"|(ค) ชนิดอื่นๆ นอกจาก (ก) และ (ข)|-|(ค-1) สุราแช่อื่น|2206.xx.xx|-|(ค-2) สุราแช่พื้นเมือง| -|-|(ค-3) อุ| 2206.00.90|- |(ค-4) กระแช่หรือน้ำตาลเมา|2206.00.90|-|(ค-5) สาโทหรือน้ำขาว|2206.00.90|-|(ค-6) สุราแช่ผลไม้ที่ไม่มีส่วนผสมขององุ่น|2206.00.xx|-|(ค-7) คูลเลอร์ (น้ำสุราแช่อัดก๊าซ)|2206.00.xx|-|(ค-8) สุราแช่พร้อมดื่ม(RTD)|2206.00.90|-|(ค-9) ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี|2205.00.00|-|(ค-10) สาเก ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี|2206.00.20|-|(ค-11) คุ๊กกิ้งไวน์ ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี|2103.90.90|-|(ค-12) สุราแช่อื่นๆ เช่น ไวน์ผสม, ไซเดอร์ (เพอรรี่), ไวน์สมุนไพร||-|*แชมเปญ| 2204.10.00|-|colspan="2"|lสุรากลั่น|-|(ก) สุราขาว|2208.20.09|-|colspan="2"|(ข) ชนิดอื่นๆนอกจาก (ก)|-|colspan="2"|(ข-1) สุราสามทับ|-|--- สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือที่นำไปทำการแปลงสภาพ|2207.20.11 |-|---- สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม| -|-|(ข-2) สุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชการและวิทยาศาสตร์|2207.10.00|-|(ข-3) สุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ|2208.20.xx|-|(ข-4) สุราสามทับอื่นๆ|2207.10.00|-|(ข-5) สุรากลั่นอื่น (นอกจากสุราขาวและสุราสามทับ)||-|(ข-6) คุ๊กกิ้งไวน์ ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี|2206.00.90|-|(ข-8) บรั่นดี|2208.20.10-40|-|(ข-9) ยิน|2208.50.10-20|-|(ข-10) รัม|2208.40.10-20|-|(ข-11) ลิเคียว|2208.70.10-20|-|(ข-12) วอดก้า|2208.60.10-20|-|(ข-13) วิสกี้| 2208.30.10-20|-|(ข-14) สาเก ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี|2208.90.90|-|(ข-14) สุรากลั่นพร้อมดื่ม(RTD)| -|-|(ข-15) สุรากลั่นอื่นๆ| -|-|(ข-16) สุราจีน|2208.90.90|-|(ข-17) สุราปรุงพิเศษ*|2208.20.09|-|(ข-18) สุราผสม*|2208.20.09|-|(ข-19) พอร์ตไวน์|2205 , 2204 ทั้งหมด|-|(ข-20) โซวจู|2208.90.90|-|(ข-21) สุราเชอรี่||-|(ข-22) เตกีล่า||-|(ข-23) เวอร์มุท ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี|2205.xx.xx|-|}