Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สุรา

30 bytes added, 20:57, 24 สิงหาคม 2558
/* พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้าสุรา */
==พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้าสุรา==
เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้าสุรา จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้าสุรา[[พิกัดศุลกากร (Harmonize) พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้าสุรา|ดังนี้]]
{| class="wikitable"