Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
== ความหมายตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ==
[[ไฟล์:component-ozone.jpg|270px|thumb|right|รูปที่ 1-1 สาระสำคัญที่เป็นส่วนประกอบของสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ]]
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 712
*'''สารทำลายชั้นบรรยากาศ''' หมายความว่า สารเคมีสังเคราะห์ประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มีคลอรีน ฟลูออรีน หรือโบรมีนเป็นองค์ประกอบ หรือฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน เมื่อมีการสะสมในชั้นบรรยากาศจะทําให้โมเลกุลของโอโซนถูกทําลาย