Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง==
[[พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง]] สำหรับการนำเข้า/ส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร และในการแจ้งขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกสินค้า จำเป็นที่จะต้องทราบพิกัดของศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้สามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดสินค้าของกรมสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรของสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง
 
[[en:Perfume_and_Cosmetic]]
[[en:Perfume_and_Cosmetic]]