Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
/* พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น */
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น==
เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น [[พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น|ดังนี้]]