Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เรือ

125 bytes removed, 06:13, 7 พฤษภาคม 2563
/* คุณลักษณะสินค้า */
|-
| align="center" | 4
| ราคาขายปลีก
| ราคาขายปลีกของสินค้า
|-
| align="center" | 5
| ราคาขายปลีกแนะนำ
| ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
|-
| align="center" | 65
| เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่
| เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่ ถ้าเป็นสินค้านำเข้าตอบ ใช่ ถ้าไม่ใช่สินค้านำเข้าตอบ ไม่
|-
| align="center" | 76
| นำเข้ามาจากประเทศ
| ประเทศที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนำสินค้าเข้ามา
|-
| align="center" | 87
| ส่งออกไปยังประเทศ
| จุดหมายปลายทางที่ผู้ส่งออกทำการส่งสินค้าออกไปนอกประเทศ
|-
| align="center" | 98
| เป็นเรือเพื่อความสำราญหรือไม่
| เป็นเรือเพื่อความสำราญหรือไม่ ถ้าเป็นเรือเพื่อความสำราญตอบ ใช่ ถ้าไม่ใช่เรือเพื่อความสำราญตอบ ไม่
|-
| align="center" | 109
| เป็นเรือเพื่อเกมกีฬาหรือไม่
| เป็นเรือเพื่อเกมกีฬาหรือไม่ ถ้าเป็นเรือเพื่อเกมกีฬาตอบ ใช่ ถ้าไม่ใช่เรือเพื่อเกมกีฬาตอบ ไม่