Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

การออกสลากกินแบ่ง

14 bytes removed, 09:02, 15 พฤษภาคม 2563
/* ประกาศกระทรวงการคลัง */
===ประกาศกระทรวงการคลัง===
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 32) ]
===ประกาศกรมสรรพสามิต===