Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สนามแข่งม้า

365 bytes added, 04:57, 29 พฤษภาคม 2563
/* การคำนวณภาษี */
==การคำนวณภาษี==
'''ภาษีสรรพสามิต=(ราคาขายปลีกแนะนำx ภาษีตามมูลค่า)​
 
'''ภาษีพึงชำระ​= ภาษีสรรพสามิต+(ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น)​
 
=== ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
สมาคมราชกรีฑาสโมสร มีรายรับค่าผ่านประตู 300,000 บาท และรายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้าชนะ 2,000,000 บาท รายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้ารอง 1,000,000 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 20