Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

โคมไฟฟ้าและโคมระย้า

69 bytes added, 06:57, 29 พฤษภาคม 2563
/* วิธีการคำนวณภาษี */
===วิธีการคำนวณภาษี===
'''ภาษีสรรพสามิต=(ราคาขายปลีกแนะนำx ภาษีตามมูลค่า)ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า<br>ภาษีพึงชำระ ​  '''ภาษีพึงชำระ​= ภาษีสรรพสามิต+(ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)
===ตัวอย่างการคำนวณภาษี===