Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เรือ

70 bytes added, 06:58, 29 พฤษภาคม 2563
/* วิธีการคำนวณภาษี */
สินค้าเรือได้กำหนดการเก็บภาษีตามมูลค่าแต่เพียงอย่างเดียว
===วิธีการคำนวณภาษี===
'''ภาษีสรรพสามิต=(ราคาขายปลีกแนะนำx ภาษีตามมูลค่า)​
'''ภาษีพึงชำระ​ภาษีสรรพสามิต = ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า<br>ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต+(ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)
===ตัวอย่างการคำนวณภาษี===