Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สนามแข่งม้า

66 bytes removed, 05:01, 29 พฤษภาคม 2563
/* การคำนวณภาษี */
==การคำนวณภาษี==
'''ภาษีสรรพสามิต=(ราคาขายปลีกแนะนำx ภาษีตามมูลค่า)​== ตัวอย่างการคำนวณภาษี===ตัวอย่างการคำนวณภาษีอัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 10
'''ภาษีพึงชำระ​= ภาษีสรรพสามิต+(ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น)​ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอัตรา ร้อยละ 10
=== ตัวอย่างการคำนวณภาษี===ตัวอย่าง สมาคมราชกรีฑาสโมสร มีรายรับค่าผ่านประตู 300,000 บาท และรายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้าชนะ 2,000,000 บาท รายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้ารอง 1,000,000 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 20
ผู้ประกอบการสนามแข่งม้า สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้