Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เรือ

356 bytes added, 06:30, 19 มิถุนายน 2563
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเรือ ==
[[พิกัดศุลากร (Harmonize) สินค้าเรือ]] สำหรับการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเรือ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร และในการแจ้งขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกสินค้า จำเป็นที่จะต้องทราบพิกัดของศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้สามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดสินค้าของกรมสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรของสินค้าเรือ
==ข้อเสนอแนะ==
หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6HPoqeqiYDNoIjAM4Qd0pFFtlHoGM7LWUu6jr6q6eRDPdg/viewform แบบฟอร์ม]