ยาสูบ (พรบ. พ.ศ.2560)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
(เปลี่ยนทางจาก ยาสูบ พรบ. พ.ศ.2560)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เข้าชมรายละเอียดของสินค้ายาสูบตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ(บาท)
(ต่อปริมาณหนึ่งชิ้น หนึ่งอัน หรือหนึ่งกรัม 
 เศษของหนึ่ง กรัมให้นับเป็นหนึ่ง กรัม และหรือต่อ ปริมาณหนึ่งมวน)
ตอนที่ 14 ยาสูบ
14.01 ยาสูบ 90 5

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้