รถยนต์กระบะที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงการคลัง

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

รถยนต์กระบะที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงการคลัง[1]

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

  1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐๙)