รถยนต์กระบะที่มีคุณสมบัติตามที่ รมต. กำหนด

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ประเภทสินค้าหลัก

  • 05.90 รถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง