รถยนต์นั่ง

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ตัวอย่างรถยนต์นั่ง Toyota Corolla
ไฟล์:06-08 Honda Civic Ph.jpg
ตัวอย่างรถยนต์นั่ง 06-08 Honda Civic Ph

รถเก๋งหรือรถยนต์ที่ออกแบบสำหรับเพื่อใช้สำหรับนั่งเป็นปกติวิสัยและให้หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคาติดต่อเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวรด้านข้างหรือด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมีที่นั่งทั้งนี้ไม่ว่าจะมีที่นั่งเท่าใด[1]

ประเภทสินค้าย่อย

ประเภทสินค้าย่อยตามรายละเอียดในคู่มือสรรพสามิตสินค้ารถยนต์

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

  1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527