รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นมาด้วยเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ประเภทสินค้าหลัก

  • 05.01-05.02(4) รถยนต์นั่งสามล้อและรถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 ลูกบาศ์กเซนติเมตร

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง