รถยนต์นั่งที่มีกระบะ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
'00 Nissan Frontier Double Cab รถยนต์นั่งที่มีกระบะ Nissan Frontier
2007-Toyota-Tundra-Double-Cab รถยนต์นั่งที่มีกระบะ Toyota Tundra

รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab) รถยนต์นั่งที่สร้างบนโครงสร้างของรถกระบะ และส่วนท้ายเป็นกระบะบรรทุกซึ่งเปิดโล่งจนถึงถ้ายโดยไม่มีหลังคา[1]

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

  1. ประกาศกรมสรรพสามิต