รถยนต์โดยสารประหยัดพลังงาน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ไฟล์:Hino-motors selega-hybrid RU1ASAR demo-car.jpg
Hino-motors selega-hybrid RU1ASAR demo-car

รถยนต์นั่งประหยัดพลังงานที่ออกแบบมาเพื่อให้ประหยัดน้ำมัน รักษาสิ่งแวดล้อม และปลอดภัย ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรป แห่งสหประชาชาติ (UNECE) ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก[1]

ประเภทสินค้าย่อย

ประเภทสินค้าย่อยตามรายละเอียดในคู่มือสรรพสามิตสินค้ารถยนต์

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

  1. ประกาศกรมสรรพสามิต