โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน (Bromochlorodifluoromethane, CF2ClBr) สารโบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน หรือเรียกกันอีกชี่อว่า ฮาลอน 1211 (Halon 1121) เป็นสารที่ประกอบด้วยอะตอมของ คาร์บอน,โบรมีน, ฟลูออรีน และ คลอรีน ซึ่งนิยมนำมาใช้เป็นสารดับเพลิง สำหรับใช้ในพื้นที่แคบ เช่นใช้ดับเพลิงในรถยนต์และเครื่องบิน จากข้อมูลที่สารฮาลอนมีผลกับการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ทำให้การผลิตสารฮาลอนทุกประเภทได้ถูกยุติลง ตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1994