ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน (Dichlorotetrafluoroethane, C2F4Cl2) สารไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน หรือที่เรียกว่า ซีเอฟซี-114 (CFC-114) คุณสมบัติของสารนี้เป็นก๊าซที่ไม่ติดไฟ มีกลิ่นหวาน ถูกนำมาใช้เป็นสารทำความเย็นเช่นเดียวกัน