ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน (Dichlorodifluoromethane, CF2Cl2) สารไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน หรือที่เรียกว่า ซีเอฟซี-12 (CFC-12) มีคุณลักษณะเป็นก๊าซที่ไม่มีสี รู้จักในชื่อทางการค้าว่า ฟรีออน-12 (Freon-12) ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมทำความเย็น และเป็นสารประกอบในการทำสเปรย์