ไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน (Dibromotetrafluoroethane, C2Br2F4) สารไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน หรือเรียกได้อีกชื่อ ฮาลอน 2402 (Halon 2402) เป็นสารประกอบที่ไม่มีสี มีจุดเดือดอยู่ที่ 47.2 องศาเซลเซียส สารนี้ถูกนำมาใช้เป็นสารดับเพลิง