ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน (Trichlorofluoromethane, CFCl3) สารไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน มักจะถูกเรียกว่า ซีเอฟซี-11 (CFC-11) หรือรู้จักในชื่อทางการค้าว่า ฟรีออน-11 (Freon-11) คุณลักษณะของสารนี้คือ ใสไม่มีสี มีกลิ่นหวาน ถูกนำมาใช้เป็นสารประกอบในอุตสาหกรรมทำความเย็น แต่ทั้งนี้สารไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน ได้ถูกบรรจุเข้าไปเป็นหนึ่งในสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ทำให้สหรัฐอเมริกาได้ยุติการผลิตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ. 1996