ไตรคลอโรอีเทน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-Trichloroethane, C2H3Cl3) สารไตรคลอโรอีเทน รู้จักกันในชื่อ เมทิลคลอโรฟอร์ม (Methyl Chloroform) เป็นสารที่ประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน และคลอรีน สารเคมีนี้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ ใช้เป็นตัวทำละลายสารเคมีอื่นๆ ในระหว่างกระบวนการผลิต และเพื่อทำความสะอาดรอยด่างในผ้า นอกจากนี้ยังใช้เป็นน้ำยาล้างชิ้นส่วนโลหะ โดยเฉพาะการทำความสะอาดสารประเภท น้ำมัน จาระบี (Grease) รวมถึงเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำยาลบคำผิด น้ำยาทำความสะอาด ยาฆ่าแมลง โดยสารนี้ได้เริ่มให้มีการยุติการนำมาใช้ ในปี ค.ศ. 1996 และในปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา สหภาพยุโรปได้ห้ามไม่ให้มีการนำสารไตรคลอโรอีเทนมาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้า