ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน (Trichlorotrifluoroethane, C2F3Cl3) ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน หรือที่เรียกว่า ซีเอฟซี-113 (CFC-113) สารนี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในระบบทำความเย็นของตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ และนำมาเป็นสารประกอบเป็นสารชะล้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์