05.01(1.4) ความจุเกิน 3,000 CC หรือเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

รถยนต์นั่งความจุเกิน 3,000 CC หรือเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 50 ร้อยละ 50

ตัวอย่างสินค้ารถยนต์

Lexus LS 460
ประเภทรถยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบ แรงม้า
รถยนต์นั่ง 4,608 ซี.ซี. 380 แรงม้า

ที่มา

[| พิกัดอัตราภาษีรถยนต์]

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่เกี่ยวข้อง