05.01(2.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C.

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

รถยนต์นั่งความจุไม่เกิน 3,250 CC

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 20 ร้อยละ 50

ตัวอย่างสินค้ารถยนต์

Isuzu mu-X
ประเภทรถยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบ แรงม้า
รถยนต์นั่ง 2,990 ซี.ซี. 177 แรงม้า

ที่มา

[| พิกัดอัตราภาษีรถยนต์]

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่เกี่ยวข้อง