05.01(3.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C.

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

รถยนต์นั่งความจุไม่เกิน 3,250 CC

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 12 ร้อยละ 50

ตัวอย่างสินค้ารถยนต์

Ford Ranger 3.2
ประเภทรถยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบ แรงม้า
รถยนต์นั่ง 3,198 ซี.ซี. 200 แรงม้า

ที่มา

[| พิกัดอัตราภาษีรถยนต์]

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่เกี่ยวข้อง