05.01-05.02(2.2) แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารความจุแบบพลังงานไฟฟ้า

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 10 ร้อยละ 50

ตัวอย่างสินค้ารถยนต์

2012 Honda Jazz Hybrid in Cyberjaya, Malaysia (01)
ประเภทรถยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบ แรงม้า
รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสาร 1,339 ซี.ซี. 88

ที่มา

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่เกี่ยวข้อง