05.90(1.1) ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 C.C.

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

รถยนต์กระบะความจุไม่เกิน 3,250 CC

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 3 ร้อยละ 50

ตัวอย่างสินค้ารถยนต์

ประเภทรถยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบ แรงม้า
รถยนต์กระบะ 2,982 ซี.ซี. 163 แรงม้า

ที่มา

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่เกี่ยวข้อง