08.90(2.1) ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 150 ลูกบาศ์กเซนติเมตร

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

รถยนต์จักรยานยนต์ความจุไม่เกิน 150 ลูกบาศ์กเซนติเมตร

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 3 ร้อยละ 30

ตัวอย่างสินค้ารถยนต์

ประเภทรถยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบ
รถยนต์จักรยานยนต์ 120 ซี.ซี.

ที่มา